Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο Clifford B. Harmon, ιδρυτής της Ligue Internationale des Aviateurs. Νέα Υόρκη, Ιούλιος 1910


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου